Rogotin

Rogotin je smješten na polovici puta između Splita i Dubrovnika, na otoku što ga sa sjeverne strane oblijeva Crna rijeka, s jugozapadne njezin rukavac, koji ga s njegovim zapadnim simbolom, jezerom Vlaška, spaja s Jadranskim morem. Prema predaji Rogotin se počeo naseljavati 1716. godine, kad su Mlečani Čitluk (Gabela) prepustili Turcima, a stanovništvo se povuklo za vojskom pod mletačku upravu. Rogotin je dugo vremena bio izolirana naseobina, kojoj se moglo prići vodenim putevima – Crnom rijekom i Neretvom. Isprva su se Rogotinjani bavili poljoprivredom, a uz poljoprivredu, izvor egzistencije činili su ribolovstvo i lov na liske. Nekoć malo i izolirano selo, Rogotin je danas u potpunosti otvoren i integriran u suvremeni život, koji ga ekonomski uglavnom veže uz obližnje Ploče, a kulturološki uz cijelu Dalmaciju i Hrvatsku, ne gubeći pritom ništa od svoje tradicionalnosti koja ga čini jednim od najkarakterističnijih i najprepoznatljivijih neretvanskih mjesta. Izvor : www.rogotin.hr

Izdvojeni smještaj Rogotin